ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2555

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง
 

ประกาศ ปี 2555

 iconbuleoval เรื่อง เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง โครงการ สอ.กฟผ. ส่งเสริมการศึกษาเด็กผู้ยากไร้ (สสค.)
 iconbuleoval เรื่อง ผลการประมูลขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ปิดการให้บริการวันสิ้นปี
 iconbuleoval เรื่อง กองทุน สอ.กฟผ. กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
 iconbuleoval เรื่อง เปิดประมูลขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2555
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลทุกระบบ
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรและสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาปี 2555
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาปี 2555
 iconbuleoval ขอเชิญร่วมพิธีรับเกียรติบัตรทุนส่งเสริมการศึกษา
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก เพื่อส่งเสริมการออม
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผล
 iconbuleoval ขั้นตอน การซื้อหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากเกษียณสุข ปี 2555
 iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง การโอนหุ้นให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
 iconbuleoval เรื่อง การหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์
 iconbuleoval เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกในการร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาอุปกรณ์จัดเก็บประวัติการใช้งานในระบบเครือข่าย
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาอุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย
 iconbuleoval เรื่อง การประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย
 iconbuleoval เรื่อง หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ กองทุน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ปรับโครงสร้างสายงาน ชื่อตำแหน่ง และเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสำหรับวางตุ้ ATM
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2555
 iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียมการโอนเงินและพิมพ์แคชเชียร์เช็คระบบ CM
 iconbuleoval เรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินกู้โดยวิธีรับเช็ค
iconbuleoval เรื่อง การทำธุรกรรมประกันภัย
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสำหรับวางตู้ ATM
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2555
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง หลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำปี 2555
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนและการรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดบริการระบบการจัดการด้านการเงิน (Cash Management)
 iconbuleoval ด่วน!!!!!เงินช่วยเหลือสมาชิก สอ.กฟผ. ที่ประสบอุทกภัย
 iconbuleoval เรื่อง ขออนุมัติให้สมาชิก สอ.กฟผ. เข้าร่วมการเลือกตั้งและประชุมใหญ่
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.