ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2551

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง
 

ประกาศ ปี 2551

 iconbuleoval ทำบุญไหว้พระ ชมตลาดท้องถิ่นสิงห์บุรี อ่างทอง
 iconbuleoval ทำบุญไหว้พระ ชมวิหารแก้ว วัดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และวันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และการแต่งตั้งกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทำบัตร ATM
 iconbuleoval เรื่อง คลินิกกฎหมายประจำเดือน ธ.ค.51
 iconbuleoval เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันรับบัตร ATM ของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ กรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1 ปี 51
 iconbuleoval ขอเชิญสมาชิกร่วมพิธีเปิดระบบ ATM สอ.กฟผ.
 iconbuleoval สอ.กฟผ. ขอเชิญร่วมสัมมนาและรับของที่ระลึก
 iconbuleoval เรื่อง การสมัครรับเลือกต้งผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval บัตร ATM สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval เรื่อง บัตร ATM สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2551
 iconbuleoval เรื่อง เปิดแล้ว ประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง คลินิกกฎหมาย
 iconbuleoval เรื่อง บัตร ATM สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ 51
 iconbuleoval เปิดบริการทางกฎหมายแก่สมาชิกและชุมชน
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
 iconbuleoval การตรวจสอบรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2551
 iconbuleoval รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2551
 iconbuleoval เที่ยวสนุกสุขสันต์กับ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน บ้านครูน้อย
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval เรื่อง “การจัดสัมมนาสมาชิก สอ.กฟผ. ที่ออกจากงาน ด้วยความยินดีทั้ง 2 ฝ่าย / สมาชิกที่จะเกษียณอายุในปี 2551”
 iconbuleoval เรื่อง เปิดบริการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
 iconbuleoval เรื่อง ตรวจสอบชื่อผู้รับประโยชน์ ตั้งผู้รับประโยชน์
 iconbuleoval เรื่อง กิจกรรม Unplug Family Day “เล่น เรียน รู้ กิน อยู่ในไร่ปลูกรัก” ฟรี
 iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551
 iconbuleoval เรื่อง รับนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง การขายหุ้นบางส่วน
 iconbuleoval เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง การใช้หน้าซองเงินเดือนประกอบการขอกู้เงิน
 iconbuleoval รายชื่อสมาชิกผู้รับทุนเรียนดี 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2549 - 2550) ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอทุนเรียนดี ปี 2551
 iconbuleoval รายชื่อสมาชิกผู้รับทุนสนับสนุน 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2549-2550) ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอทุนสนันสนุน ปี 2551
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2551
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2551 และเปิดให้กู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2551
 iconbuleoval เรื่อง ข้อมูลงบการเงิน สอ.กฟผ. ปี 2550
 iconbuleoval รายชื่อสมาชิกที่ประสบสาธารณภัยและได้รับการช่วยเหลือจาก สอ.กฟผ. ปี 2550
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และสีประจำ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน และการรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 3 / 2551 เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครนักศึกษาปฏิบัตงานพิเศษ
 iconbuleoval ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2 / 2551 เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
 iconbuleoval เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล
 iconbuleoval ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1 / 2551 เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง การแจกของขวัญปีใหม่ประจำปี 2551