ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2566

Rate this item
(2 votes)

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

 

ประกาศ ปี 2566

1. สมาชิกและหุ้น / เงินปันผล / เงินกองทุนสวัสดิการ

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 94/2566 เรื่อง การยืนยันยอดรายการบัญชี 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 92/2566 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 91/2566 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินกองทุนสวัสดิการ s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 52/2566 เรื่อง การยืนยันยอดรายการบัญชี
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 43/2566 เรื่อง การยืนยันยอดรายการบัญชี 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 8/2566 เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 7/2566 เรื่อง การยืนยันยอดรายการบัญชี 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 4/2566 เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 3/2566 เรื่อง การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
 

2. เงินฝาก

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 101/2566 เรื่อง ขยายวงเงินรวมเงินฝากประจำ 3 ปี และเงินฝากประจำ 5 ปี s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 79/2566 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 69/2566 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข และงดเปิดบัญชีออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 61/2566 เรื่อง การทำธุรกรรมด้านการชำระเงิน การฝากเงิน และการถอนเงิน เป็นเงินสด 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 49/2566 เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 44 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 45/2566 เรื่อง การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก งวด 6 เดือนแรก 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 39/2566 เรื่อง การให้บริการถอนเงินฝากโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และรับเป็นแคชเชียร์เช็ค 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 35/2566 เรื่อง กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 6/2566 เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของสหกรณ์ 
 

3. เงินกู้

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 93/2566 เรื่อง งดบริการระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ATM
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 90/2566 เรื่อง เงินกู้สามัญมีประกัน, เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา และเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 89/2566 เรื่อง เงินกู้สามัญทันเวลา ปี 2566 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 30/2566 เรื่อง การให้กู้เงินกู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข เนื่องในโอกาส สอ.กฟผ. ครบรอบปีที่ 44
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 24/2566 เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดให้กู้เงินกู้สามัญ (ปีที่ 37)
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 2/2566 เรื่อง การพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
 

4. สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 100/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน ตุลาคม 2566 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 84/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน กันยายน 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 74/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน สิงหาคม 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 67/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน กรกฎาคม 2566
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 51/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน มิถุนายน 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 46/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน พฤษภาคม 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 44/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน เมษายน 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 34/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน มีนาคม 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 27/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน กุมภาพันธ์ 2566
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 18/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน มกราคม 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 11/2566 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.  
    เดือน ธันวาคม 2565
 

5. ทุนการศึกษา

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 77/2566 เรื่อง การจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2566 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 37/2566 เรื่อง การจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2566
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 36/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2566
 

6. ประกันต่างๆ

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 65/2566 เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 54/2566 เรื่อง โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม สอ.กฟผ. ปี 2566
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 42/2566 เรื่อง การหักค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันเพื่อต่ออายุประกัน
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 10/2566 เรื่อง ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่มไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
 

7. Mobile Application

 

8. งานจัดซื้อจัดจ้าง / งานประกวดราคา

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 78/2566 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 60/2566 เรื่อง ขยายเวลาประกวดราคาจ้างเหมางานพัฒนาระบบสรรหากรรมการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 55/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานพัฒนาระบบสรรหากรรมการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
 

9. การบริการ / เบอร์โทรศัพท์ / อื่นๆ

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 97/2566 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 96/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากงานบรรยาย "กลยุทธ์ปลดหนี้ และวิธีบริหารเงิน" s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 95/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 88/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 87/2566 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 83/2566 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 82/2566 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 81/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากงาน "ประธานพบสมาชิก รายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน" 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 80/2566 เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 76/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ (บัญชีและเงินรับฝาก)
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 75/2566 เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 73/2566 เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 72/2566 เรื่อง ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (บัญชีและเงินรับฝาก)
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 71/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากงาน "ประธานพบสมาชิก พร้อมตอบทุกประเด็น"
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 70/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ (บริการสมาชิก)
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 68/2566 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (บัญชีและเงินรับฝาก)
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 66/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี สอ.กฟผ. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 45
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 64/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี สอ.กฟผ. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 45
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 63/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการบรรยาย "อุ่นเครื่องเรื่องต้องรู้ผู้เกษียณอายุปี 2566" 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 62/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านการบริหารหรือบริการสหกรณ์ กิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาส "ครบรอบ 44 ปี สอ.กฟผ. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 45 อย่างยั่งยืน" 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 59/2566 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (บริการสมาชิก)
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 58/2566 เรื่อง ปิดบริการวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 57/2566 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 50/2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมจองบูธในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 56/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจาก งานติดตามผลการดำเนินงาน สอ.กฟผ. ครึ่งปีแรก 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 53/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 48/2566 เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Policy) 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 47/2566 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อรับคัดเลือก "รางวัลนวัตกรรมด้านการบริหารหรือบริการสหกรณ์" 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 40/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 38/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 32/2566 เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 26/2566 เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 25/2566 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 31/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 29/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 9/2566 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 23/2566 เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 22/2566 เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 21/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 21/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 19/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 16/2566 เรื่อง งดบริการระบบงานสหกรณ์ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 15/2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 12/2566 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 5/2566 เรื่อง ปิดบริการในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 1/2566 เรื่อง ระบบโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ.
 

10. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ / การเลือกตั้ง / ผลการเลือกตั้ง

      การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 37 ที่ 3/2566 
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 37
 s new
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 37 ที่ 2/2566 
     เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา

add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 37 ที่ 1/2566 
     เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 37
 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 86/2566 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันสรรหา
     กรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
 s new
add_icon3   ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 14/2566 เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 13/2566 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
add_icon3   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 36 ที่ 4/2566 
      เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
 
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 36 ที่ 3/2566 
      เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
 
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 36 ที่ 2/2566 
      เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 36
 
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 36 ที่ 1/2566 
      เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 36