ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2554

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง
 

ประกาศ ปี 2554

 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง ปิดการให้บริการวันสิ้นปี
 iconbuleoval เรื่อง ให้กู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่การเงิน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เลื่อนประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่การเงิน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval สมาชิก สอ.กฟผ. ที่ประสบภัยน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือตามสิทธิ
 iconbuleoval เรื่อง การถอนเงินฝากเป็นเงินสด เช็ค และการโอนเงิน ในช่วงเกิดภาวะวิกฤติน้ำท่วม
 iconbuleoval เรื่อง บัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วม
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2554
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบเจ้าหน้าที่การเงิน
 iconbuleoval สอ.กฟผ. เปิดทำการตั้งแต่ 9.00 - 14.00น.
 iconbuleoval เรื่อง สอ.กฟผ. เปิดให้กู้เพื่อการศึกษา 1 พ.ย.54 - 6 ม.ค.55 และ ธ.กรุงไทย สาขาบางกรวย เปิดแล้ว
 iconbuleoval ปิดทำการวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา ปี 2554
 iconbuleoval เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบเจ้าหน้าที่การเงิน
 iconbuleoval สอ.กฟผ. เปิดให้กู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน + ใบสมัคร
 iconbuleoval เรื่อง ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อบุตรและสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาปี 2554
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2554
 iconbuleoval เรื่อง การซื้อหุ้นและฝากเงินของสมาชิกที่ออกจากงาน
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง แบบเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง หักเงินค่าเบี้ยประกันการประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พคช.ปีที่ 2
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก เพื่อการส่งเสริมการออม
 iconbuleoval เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการซื้อหุ้น สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์
 iconbuleoval เรื่อง ยกเลิกการงดกู้กรณีที่สมาชิกกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง ยกเลิกการโอนเงินเข้า สอ.กฟผ. ผ่านใบรับฝากเงินของธนาคาร Pay - in-slip_ ให้สมาชิกโอนเงินโดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Payment แทน
iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง การโอนหุ้น
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2554
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2554
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2554
 iconbuleoval เรื่อง สมาชิก สอ.กฟผ. เข้าร่วมการเลือกตั้งกรรมการ และประชุมใหญ่ฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนและการรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2554
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย