เรื่อง ขอเชิญสมาชิก สอ.กฟผ. รับฟังการชี้แจง กรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด ที่ สอ.กฟผ.

Rate this item
(0 votes)

n39