logo

ระบบการชำระเงิน / ฝากเงิน

Rate this item
(3 votes)

ระบบการชำระเงิน / ฝากเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน Bill payment ทาง Internet Banking
เพื่อชำระหนี้ และฝากเงินกับ สอ.กฟผ.

 

icon star     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Application KMA
icon star     ธนาคารกรุงไทย Application NEXT
icon star     ธนาคาร ไทยพาณิชย์ Application SCB EASY
icon star     ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย