ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 5/2564 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดงานประจำภูมิภาคและการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564

Rate this item
(1 Vote)

n5