เอกสารบรรยาย

Rate this item
(10 votes)

 

เอกสารบรรยาย

 

add icon     ชี้แจงอัตราการจ่ายปันผลปี 2564 พร้อมเปิดฐานะทางการเงินของ สอ.กฟผ. และประเด็นการลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
add icon     โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้บริโภคทั่วไป เข้าใจและพิทักษ์สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค
add icon     เอกสารประกอบการบรรยาย “โค้งสุดท้ายปี 64 ลงทุนอย่างไรให้มีกำไร” (วันที่ 19 สิงหาคม 2564)
add icon     เอกสารประกอบการบรรยาย สอ.กฟผ. ทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้เกษียณ (วันที่ 6 สิงหาคม 2564)
add icon     เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารเงินและสิทธิประโยชน์สมาชิก สอ.กฟผ. (วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ อปอ.)
add icon     เอกสารบรรยาย สัมมนา เทรดหุ้นอย่างมืออาชีพ โดย "เสี่ยป๋อง" คุณวัชระ แก้วสว่าง (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563)
add icon     เอกสารบรรยาย สอ.กฟผ. อุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ (วันที่ 28 ตุลาคม 2563 EGCO)
add icon     เอกสารบรรยาย ทิศทางตลาดหุ้นไทยไตรมาส 4/2563 (วันที่ 7 ตุลาคม 2563 อาคาร ท.103)
add icon     เอกสารบรรยาย โครงการ สอ.กฟผ. พบสมาชิก พื้นที่ภาคใต้ วันที่ 1-4 กันยายน 2563
add icon     เอกสารบรรยาย สอ.กฟผ. พบสมาชิก โครงการอุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ ก่อนเกษียณอายุ ปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เขื่อนอุบลรัตน์
add icon     เอกสารบรรยาย สอ.กฟผ. พบสมาชิก โครงการอุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ ก่อนเกษียณอายุ ปี 2563 รุ่นที่ 2-3 วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2563
add icon     เอกสารบรรยาย โครงการ สอ.กฟผ. พบสมาชิก พื้นที่ภาคตะวันตก วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563
add icon     เอกสารบรรยาย โครงการ สอ.กฟผ. พบสมาชิก พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563
add icon     เอกสารบรรยาย สอ.กฟผ. พบสมาชิก โครงการอุ่นเครื่องเรื่องสวัสดิการ ก่อนเกษียณอายุ ปี 2563 รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
add icon     เอกสารบรรยาย สอ.กฟผ. พบสมาชิก (โรงไฟฟ้าบางปะกง) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
add icon     เอกสารบรรยาย สอ.กฟผ. พบสมาชิก "เปิดพอร์ตการลงทุนของสหกรณ์ และผลการดำเนินการครึ่งปี 63" วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
add icon     เอกสารบรรยายเรื่อง "การลงทุนในตราสารหนี้" โดย UOB วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
add icon     เอกสารบรรยาย LAND AND HOUSE SECURITIES