อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนย้อนหลัง

Rate this item
(62 votes)

รายละเอียดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนย้อนหลัง

 

ปี พ.ศ.
อัตราเงินปันผล
อัตราเฉลี่ยคืน
หมายเหตุ
2539 13.00%  6.97%   
2540 13.00%  7.00%  
2541  13.00%
 7.99%  
2542  10.75% 8.00%   
2543 8.00%  8.00%   
2544  7.75%  11.00%   
2545  7.00%  7.75%   
2546 6.50%  8.90%   
2547  6.00%  7.35%  เริ่มคิดเงินปันผลแบบรายวัน 
2548  6.00%  6.45%   
2549  5.75%  5.68%   
2550  5.75%  5.68%   
2551  6.00%  7.00%   
2552  5.75%  6.00%  
2553  5.50%  6.00%   
2554  5.55%  6.00%   
2555  5.60% 6.00%   
2556  5.70%  6.10%   
2557  6.55% 7.00%   
2558  5.85%  6.90%   
2559  6.75%  10.00%   
2560  7.10%  18.00%   
2561  7.20%  20.00%   
2562  8.20%  20.00%   
2563  5.55%  10.00%