ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 44/2565 เรื่อง โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ปี 2565

Rate this item
(3 votes)

n44(1)

n44(1)

n44(1)

ประกันสุขภาพ
icon triangle    ใบสมัคร/ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ
    (ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ​ 1 คน​ 1 ชุด / ​หมดเขต 15 กันยายน 2565)
icon triangle    แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง
    add icon2 เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (หมดเขต 15 กันยายน 2565)
     กรอกผ่าน google form
    add icon2 แผนความคุ้มครอง 1 (หมดเขต 15 กันยายน 2565)
     กรอกผ่าน google form
    add icon2 แผนความคุ้มครอง 2 (หมดเขต 15 กันยายน 2565)
     กรอกผ่าน google form
    add icon2 ขอยกเลิกการทำประกัน (หมดเขต 15 กันยายน 2565)
     กรอกผ่าน google form
    add icon2 ขอย้ายข้อมูลการทำประกันสุขภาพ (หมดเขต 15 กันยายน 2565)
     กรอกผ่าน google form