ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

Rate this item
(3 votes)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

add icon    ชี้แจงเหตุขัดข้องระบบ Mobile Application EGAT Saving, EGAT SC และระบบ ATM สหกรณ์
add icon    ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการให้เงินกู้แก่ บมจ.การบินไทย ที่ปรากฏบนเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
add icon    สอ.กฟผ. สร้างหลักเกณฑ์เงินฝาก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการรับฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพตลาดเงินและสภาวะเศรษฐกิจ
add icon    การทำธุรกรรมทางการเงินของ สอ.กฟผ. มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ป้องกันการทุจริตในการทำงาน
add icon    สอ.กฟผ. ชี้แจงเหตุระบบบริการธุรกรรมทางการเงินขัดข้อง และขออภัยมา ณ ที่นี้
add icon    สอ.กฟผ. แจ้งปิดระบบ Mobile Application และระบบบัตรสหกรณ์ ATM-KTB เป็นการชั่วคราว พร้อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบเลขที่บัญชีเงินฝากสหกรณ์ เพื่อปรับปรุงระบบงานและพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้น
add icon    คณะกรรมการดำเนินการและกระบวนการตรวจสอบ
add icon    ข้อชี้แจงเรื่องเงินปันผลปี 2564