ทุนการศึกษาประจำปี 2564

Rate this item
(6 votes)

ทุนการศึกษาประจำปี 2564 

 

 

icon star    ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2564
icon star    ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 28/2564 เรื่อง การจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2564
icon star    แบบฟอร์มหนังสืบรับรอง
   - ผลการเรียน (ประเภททุนเรียนดี)
   - ความประพฤติ (ประเภททุนกำลังใจเพื่อการศึกษา)
icon star    แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564 (สำหรับผู้เกษียณอายุ / เกษียณอายุก่อนกำหนด)
   - ประเภททุนกำลังใจเพื่อการศึกษา
   - ประเภททุนเรียนดี
   - ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
icon star    กดสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564 (สำหรับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกษียณอายุ) 
    (เปิดรับสมัคร 24 พ.ค. 64 - 23 ก.ค. 64 ถึงเวลา 16.00 น.)
icon star    ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
   - คู่มือการสมัคร
   - การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์