logo

คำถามถามบ่อย

ด้านเงินฝาก

ถาม ขอแบบฟอร์ม โอนดอกเบี้ยจากบัญชีเกษียณสุขเข้าออมทรัพย์ธรรมดา
ตอบ การแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษเกษียณสุขสามามารถดำเนินการได้ ดังนี้
        - ติดต่อที่ สอ.กฟผ.
        - ติดต่อผ่านตัวแทน สอ.กฟผ. ที่ประจำอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ของ กฟผ. ที่ใกล้บ้านท่าน
        - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ สอ.กฟผ. ตามที่อยู่นี้
                 เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่
                        สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (สอ.กฟผ.)
                        53 ม.2 ถ.จรัญสนิจวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
          โดยสมาชิกต้องยื่นสมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอ เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีที่จะรับดอกเบี้ย (Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ สอ.กฟผ.) ส่งมาที่ สอ.กฟผ. เมื่อ สอ.กฟผ.ได้รับเอกสารแล้ว จะแก้ไขเลขที่บัญชีที่จะรับดอกเบี้ยทั้งในระบบของ สอ. และในสมุดคู่ฝากของสมาชิกแล้วส่งสมุดคืนสมาชิกต่อไป

ถาม จะให้ สอ.กฟผ. โอนดอกเบี้ยจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษเข้าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา ต้องทำ อย่างไรบ้าง มอบฉันทะให้คนอื่นทำแทนได้รึเปล่า ไป สอ.กฟผ. ไม่สะดวก
ตอบ ตามระเบียบของ สอ.กฟผ. ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต้องทบต้นโอนเข้าบัญชีเดิมเท่านั้นไม่ สามารถโอนไปบัญชีอื่นได้

ถาม เป็นสมาชิก แต่ลาออกจาก กฟผ. แล้ว ต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เปิดได้ไหม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ  เปิดได้ค่ะ เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีมีหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก , ใบนำฝาก และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
        กรณีสมาชิกอยู่ส่วนกลาง ติดต่อขอเปิดบัญชีได้ที่อาคาร สอ.กฟผ. บางกรวย นนทบุรี ชั้น 2
        กรณีสมาชิกอยู่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีได้กับตัวแทน สอ.กฟผ. ที่ประจำอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ของ กฟผ. ที่ใกล้กับบ้านท่าน
        สำหรับเงินที่จะใช้เปิดบัญชี ถ้ายอดเงินจำนวนมาก ให้สมาชิกโอนผ่านธนาคาร โดยใช้แบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระเงิน
(Bill Payment) ระบุรหัสวัตถุประสงค์ (Ref.2) ว่า 001 เปิดบัญชีใหม่ ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าว สามารถ Download ได้ ในเว็บไซต์ที่หัวข้อ “แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน Bill Payment”

ถาม สอ.กฟผ. ไม่รับฝากเหรียญ ได้นำเงินเหรียญไปฝากที่ สอ.กฟผ. แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่รับฝาก โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับฝากแจ้งว่า ขณะนี้ สอ.กฟผ. มีเงินเหรียญอยู่จำนวนมากแล้วไม่รับฝากเหรียญเพิ่ม อยากถามว่า สอ.กฟผ. มีนโยบายที่จะไม่รับฝากเหรียญแล้วหรือค่ะ
ตอบ  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (สอ.กฟผ.) ต้องขออภัยท่านที่ปฏิเสธไม่รับฝากเงินเหรียญที่ท่านนำมาฝาก เนื่องจาก สอ.กฟผ. ไม่มีนโยบายรับฝากเหรียญ ซึ่งก่อนหน้านี้ สอ.กฟผ. ได้เคยมีประกาศงดรับฝากเงินเหรียญแต่นานมาแล้ว สาเหตุเนื่องจาก สอ.กฟผ. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำฝาก และต้องใช้เวลาในการคัดเหรียญและตรวจนับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้

ถาม ขอสอบถามข้อมูลการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 1
ตอบ  เอกสารที่ใช้ถอนเงินโดยการมอบอำนาจ มีดังนี้
        1. สมุดคู่ฝากเล่มที่ต้องการถอนเงิน
        2. ใบถอนเงิน โดยเจ้าของบัญชีเป็นผู้เขียนแล้วลงนาม 2 ที่ คือ “ลงชื่อเจ้าของบัญชี” และ “ลงชื่อ เจ้าของบัญชีผู้มอบอำนาจ”
        3. บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวพนักงาน ฉบับจริง ของเจ้าของบัญชีผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ

ถาม ถอนเงินแล้วให้โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทยใช้เวลากี่วัน
ตอบ ถอนเงินแล้วให้โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ใช้เวลา 1 วัน โดยใน 1 วัน สอ.กฟผ.มีบริการโอนเงิน ให้ดังนี้

เวลาปิดรับ ของสมาชิก
โอนเข้ากรุงไทย ถอนเงินได้เวลา
 9.30 น.
12.00 น. ของวันเดียวกัน
14.00 น.
15.30 น. ของวันเดียวกัน
15.00 น.
      10.00 น. ของวันทำการถัดไป

ถาม ถอนเงินเพื่อโอนไปฝากออมทรัพย์พิเศษเล่มอื่น ต้องมีสมุดบัญชีของทั้ง 2 บัญชีเลยหรือไม่ (บัญชีผู้โอนและผู้รับโอน)
ตอบ  ต้องมีสมุดบัญชีเล่มที่ต้องการถอนของผู้โอน เสมอส่วนเล่มของผู้รับโอนจะมีหรือไม่ก็ได้ กรณีถ้า ไม่ได้นำมาด้วย สอ.กฟผ. จะออกหลักฐานการนำฝากเข้าบัญชีผู้รับโอนให้ 1 ฉบับ

ถาม ค่าธรรมเนียมในการถอนโอนไป ธ.กรุงไทย มีค่าธรรมเนียมเท่าไร
ตอบ  รายการละ 5 บาท (ห้าบาท) ทุกวงเงินโอนได้ทั่วประเทศไทย

ถาม สมัครผูก ATM สหกรณ์ (ใช้บัตรของ ธ.กรุงไทย) ส่งเอกสารแล้วใช้เวลาประมาณกี่วันจึงใช้บัตร ATM ได้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร , โอนได้เดือนละกี่ครั้ง
ตอบ  ใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ หลังจาก สอ.กฟผ. ได้รับเอกสาร ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครแต่มี ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี สอ.กฟผ. ไป ธ.กรุงไทย หรือ จาก ธ.กรุงไทย มา สอ.กฟผ. ครั้งละ 5 บาท
        - กรณีผูก ATM กับบัญชีเงินฝากของ สอ.กฟผ. ประเภทออมทรัพย์ถอนโอนกี่ครั้งก็ได้ในแต่ละ เดือน
        - กรณีผูก ATM กับบัญชีเงินฝากของ สอ.กฟผ. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 1 ถอนได้เดือนละ 4 ครั้ง ถ้ามีการถอนครั้งที่ 5 และครั้งต่อ ๆ ไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 1% ของเงินที่ถอนอย่างต่ำ 300 บาท