ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 40/2563 เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก กฟผ. ดับไฟอาคาร

Rate this item
(0 votes)

n40