ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2563

Rate this item
(1 Vote)

 

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ประกาศ ปี 2563

 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 104/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 103/2563 เรื่อง การประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 102/2563 เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 101/2563 เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 100/2563 เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษก่อนปีใหม่
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 99/2563 เรื่อง การส่งบัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 98/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤศจิกายน 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 97/2563 เรื่อง การให้บริการวันสิ้นปี
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 96/2563 เรื่อง การถอนเงิน และขอรับเป็นเงินสด
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 95/2563 เรื่อง การให้บริการถอนเงินฝากโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและรับเป็นแคชเชียร์เช็ค
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 94/2563 เรื่อง การให้บริการถอนเงินฝาก (เฉพาะกิจ)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 93/2563 เรื่อง ยกเลิกการหักเงิน และจ่ายคืนเงินสมาชิก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 92/2563 เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 91/2563 เรื่อง เปิดให้กู้เงินสามัญทันเวลา พ.ศ. 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 90/2563 เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับสมาชิกสมทบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 89/2563 เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับสมาชิก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 88/2563 เรื่อง เงินฝากประจำ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 87/2563 เรื่อง กำหนดจำนวนบัญชีเงินฝากและงดรับเงินฝากบางประเภท
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 86/2563 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสัมมนาหัวข้อ "เทรดหุ้นอย่างมืออาชีพ"
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2563 เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 85/2563 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 84/2563 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนิน สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 83/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน ตุลาคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 82/2563 เรื่อง บัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 81/2563 เรื่อง ของดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 80/2563เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และการเลื่อนวันหยุดชดเชย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 79/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน กันยายน 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 76/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกสมทบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 75/2563 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 74/2563 เรื่อง เงินพึงได้รับจาก กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 73/2563 เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 72/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน สิงหาคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 71/2563 เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 70/2563 เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญ (เพื่อติดตั้งระบบโซล่ารูฟท๊อป ตามโครงการ กฟผ.)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 68/2563 เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 67/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 66/2563 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC+OS
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 65/2563 เรื่อง การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 64/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน กรกฎาคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 62/2563 เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 61/2563 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฟังบรรยายโครงการ สอ.กฟผ. พบสมาชิก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 60/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน มิถุนายน 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 59/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 58/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินฝากประจำประเภท 1 ปี
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 57/2563 เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 56/2563 เรื่อง กำหนดการแจกของที่ระลึก สอ.กฟผ. ครบรอบ 40 ปี ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 54/2563 เรื่อง กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 53/2563 เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 52/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤษภาคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 51/2563 เรื่อง การหักเงินค่าเบี้ยประกันเพื่อต่ออายุประกัน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 50/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 49/2563 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 48/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 47/2563 เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 45/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 44/2563 เรื่อง การงดรับฝากเงิน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 43/2563 เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินรับฝาก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 42/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน เมษายน 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 41/2563 เรื่อง ชี้แจงกรณีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 40/2563 เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก กฟผ. ดับไฟอาคาร
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 39/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 38/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 37/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 36/2563 เรื่อง การจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 35/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มีนาคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 34/2563 เรื่อง การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 33/2563 เรื่อง ลดจำนวนบัญชีเงินฝากและงดรับฝาก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 32/2563 เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 31/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 29/2563 เรื่อง ขอกำหนดเวลาการให้บริการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 28/2563 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 27/2563 เรื่อง เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 26/2563 เรื่อง เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 24/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 23/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 22/2563 เรื่อง การรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 21/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข (เฉพาะกิจ)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 20/2563 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 18/2563 เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 17/2563 เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 16/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกและหมายเลขโต๊ะงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุหรือเกษียณอายุก่อนกำหนด "ค่ำคืนแห่งรัก จากใจถึงใจ"
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 15/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มกราคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 14/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ สอ.กฟผ. เดือน มกราคม 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 13/2563 เรื่อง การศึกษาข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 12/2563 เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 10/2563 เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 9/2563 เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 7/2563 เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 6/2563 เรื่อง ปิดให้บริการ และรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 5/2563 เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 4/2563 เรื่อง การเปลี่ยนสัญญาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 3/2563 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ธันวาคม 2562
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 2/2563 เรื่อง ให้สมาชิกพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเว็บไซต์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน ธันวาคม 2562
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 4/2563 เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 3/2563 เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2563 เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2563 เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา