เรื่อง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งเป็นสมาชิกของ สอ.กฟผ. เข้าร่วมการเลือกตั้งและการประชุมใหญ่ โดยไม่ถือเป็นวันลา

Rate this item
(0 votes)

n13 1