การชำระภาษีประกันรถ

บริการชำระภาษีรถยนต์ ... รถจักรยานยนต์

สอ. กฟผ. ได้เปิดบริการรับชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อได้ที่บริเวณรับทำประกันรถยนต์ ของบริษัทกรุงเทพประกันภัยฯ
และส่งมอบเอกสารพร้อมเงินดังนี้

1. คู่มือจดทะเบียนรถยนต์
2. พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
3. เอกสารการตรวจสภาพรถยนต์ (กรณีรถยนต์มีอายุเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์มีอายุเกิน 5 ปี)
4. ค่าธรรมเนียมการเสียภาษีรถยนต์
5. ค่าบริการรถยนต์คันละ 100 บาท รถจักรยานยนต์คันละ 50 บาท

โดยต้องยื่นเอกสารก่อนครบกำหนดชำระภาษี 10 วัน (ยื่นภายในวันพุธติดต่อขอรับเอกสารคืนได้ในวันศุกร์)