เอกสารบรรยาย

Rate this item
(2 votes)

 

เอกสารบรรยาย

 

add icon    ปฐมนิเทศผู้ปฎิบัติงานใหม่ ประจำปี 2561 เรื่อง ทุน, หุ้น, เงินฝาก ประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ.
add icon    เอกสารบรรยายสวัสดิการก่อนเกษียณอายุกับ สอ.กฟผ. 2561
add icon    เอกสารบรรยายสวัสดิการหลังเกษียณอายุกับ สอ.กฟผ. 2560
add icon    เอกสารบรรยายเงินทองต้องแนะนำ : รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. (ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่)
add icon    เอกสารบรรยายสวัสดิการหลังเกษียณอายุกับ สอ.กฟผ. 2559
add icon    เอกสารบรรยายกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทย
add icon    เอกสารบรรยายการออม(หุ้น)อย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ ใน Q2 ปี 2016
add icon    เอกสารบรรยายการวางแผนการออมเงิน
add icon    เอกสารบรรยายหุ้นตกเงินไม่ตก
add icon    เอกสารบรรยายการลงทุน CIMB