ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 76/2564 เรื่อง การเปิดให้กู้เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

Rate this item
(1 Vote)

n76 01 10 64